Enosburg Falls High School — Bell Schedules

B-Day Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 5 8:15 AM 9:30 AM 75 min
Period 6 9:34 AM 10:49 AM 75 min
AT 10:53 AM 11:35 AM 42 min
Lunch 1 11:39 AM 12:11 PM 32 min
Period 7B 12:15 PM 1:28 PM 73 min
Period 7A1 11:39 AM 12:11 PM 32 min
Lunch 2 12:15 PM 12:45 PM 30 min
Period 7A2 12:49 PM 1:28 PM 39 min
Period 8 1:32 PM 2:47 PM 75 min
A-Day Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 8:15 AM 9:30 AM 75 min
Period 2 9:34 AM 10:49 AM 75 min
AT 10:53 AM 11:35 AM 42 min
LUNCH 1 11:39 AM 12:11 PM 32 min
Period 3B 12:15 PM 1:28 PM 73 min
Period 3A1 11:39 AM 12:11 PM 32 min
LUNCH 2 12:15 PM 12:45 PM 30 min
Period 3A2 12:49 PM 1:28 PM 39 min
Period 4 1:32 PM 2:47 PM 75 min
Enosburg Falls High School - Enosburg Falls High School 65 Dickinson Ave. PO Box 417, Enosburg Falls, VT 05450 - Phone: (802) 933-7777 - Fax: